Được cung cấp bởi đội ngũ các kỹ sư và chuyên gia có kinh nghiệm, allNET được chứng nhận bởi các chương trình đào tạo và chứng nhận được quốc tế công nhận như CCNA, CCNP, MCSA, MCSE … Chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ tư vấn về việc triển khai nhiều mạng LAN và WAN Đáp ứng nhu cầu của từng doanh nghiệp từ quan điểm về chi phí và ứng dụng.

Dichvu2

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi trong thiết kế và thực hiện mạng lưới bao gồm:

– An toàn dữ liệu và mạng và an toàn: Quản trị thiết bị như tường lửa, hệ thống lưu trữ dữ liệu (thiết bị băng, NAS, SAN …).

– Thiết kế mạng và triển khai mạng WAN, LAN, VPN, Lease …

– Cài đặt và cấu hình máy chủ: Ứng dụng hệ thống và phần mềm cho doanh nghiệp

– Thiết kế và thi hành mạng LAN: Thiết kế, lắp đặt đường dây, cấu hình mạng cho modem, switch, tường lửa, không dây …

– Cài đặt bảng điều khiển: tổng đài analog hoạt động truyền thống, tổng đài IP.

– Cài đặt hệ thống camera an ninh: Hệ thống camera an ninh trong nhà và ngoài trời sử dụng công nghệ analog và IP

Yêu cầu về chất lượng mạng và lợi ích cho khách hàng:

Năng suất: Các hệ thống CNTT sẽ tự động hóa các nhiệm vụ và quy trình trong các doanh nghiệp của khách hàng, cải thiện sự sẵn sàng, năng suất và hiệu quả kinh doanh.
Quản lý được: Dễ dàng quản lý các thành phần khác nhau của một hệ thống CNTT.
Tính sẵn có cao: Các thành phần quan trọng của hệ thống CNTT sẽ là những ứng dụng chính cho doanh nghiệp, luôn sẵn sàng và có thể sử dụng được mọi lúc (24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm). Các biện pháp sao lưu được cài đặt để đối phó với các trường hợp có thể xảy ra hỏng hóc mạng với chi phí thấp nhất có thể và trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Khả năng thích nghi: Các thành phần của một hệ thống CNTT sẽ rất thích nghi với những thay đổi trong công nghệ.
Giá cả phải chăng: Hệ thống sẽ tạo ra sự cân bằng giữa nhu cầu triển khai hệ thống CNTT và hạn chế về ngân sách của doanh nghiệp.
Bảo mật: An toàn sẽ được đảm bảo cho tất cả các thành phần của một hệ thống IT, phần mềm và dữ liệu phần cứng

Staffed by a team of experienced engineers and experts, allNET is certified by internationally accredited training and certification programs such as CCNA, CCNP, MCSA, MCSE, etc. We have provided consultancy services on the deployment of a wide range of LAN and WAN networks that meet the needs of every business from cost and applicability perspectives.

dichvu2

Our consultancy services in network design and implementation include the following:

– Data and Network security and safely: Administration of equipment such as firewall, data storage system (tape device, NAS, SAN…).

– Network design and implementation for remote WAN, LAN, VPN, Lease line…

– Server installation and configurations: System applications and softwares for businesses

– LAN network design and implementation: Design, wiring, network configurations for modem, switch, firewall, wireless, etc.

– Switchboard installation: Conventional analog-operated switchboards, IP switchboards.

– Security camera system installation: In-house and outdoor security camera systems using the analog and IP technologies

Network quality requirements and benefits for customers:

    Productive: The IT systems will smoothly automates tasks and processes in the customers’ businesses, which improves business readiness, productivity, and efficiency.
    Manageable: It will be effortless to manage various components of an IT system.
    Highly available: The important components of an IT system will serve as the key applications for the businesses, and be readily available and useable at all times (24 hours per day, 7 days per week, 365 days per year). Back-up measures are installed in order to cope with possible instances of network failture at the lowest possible costs and within the shortest span of time.
    Adaptable: The components of an IT system will be highly adaptable to changes in technology.
    Affordable: The system will strike a balance between IT system deployment needs and budget constraints of the businesses.
    Secure: Safety will be ensured for all components of an IT system, software, and hardware data

allNET Center for Support Services:

No 3 home, 20/26/10 My Dinh Road, My Dinh 2, Nam Tu Liem, Ha Noi
Hotline0916.33.99.80, Emailinfo@allnet.vn, Zalo : 0916.33.99.80