Domain-Hosting

– Bạn có muốn có một trang web để quảng cáo hoặc quảng bá doanh nghiệp của bạn trên web hay đơn giản hơn là giới thiệu sản phẩm mà bạn tạo cho khách hàng tiềm năng?

– Bạn có muốn có một hệ thống e-mail cho phép bạn thực hiện các giao dịch kinh doanh thông qua thư tín điện tử một cách chuyên nghiệp với khách hàng của bạn, để bạn có thể duy trì danh tiếng và thương hiệu kinh doanh của bạn, Trong khách hàng của bạn?

– Bạn có muốn tìm kiếm sự hỗ trợ từ đội ngũ kỹ thuật viên tận tâm có thể giúp thiết lập cấu hình và thông số kỹ thuật của máy tính cá nhân và máy trạm của bạn cũng như thiết lập một hệ thống thân thiện với người dùng để quản lý thông tin doanh nghiệp của bạn?

 

 

AllNET, là một đối tác của các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, với hệ thống máy chủ đáp ứng được mức độ bảo mật cao và được lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu thuộc sở hữu của FPT, VDC, Viettel, PA, Mắt Bão … Chúng tôi luôn cung cấp các ứng dụng đóng gói với nhiều chủng loại Các dịch vụ đi kèm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

– Đăng ký tên miền: Quốc tế, Việt Nam

– Lưu trữ: Lưu trữ thông tin Website

– Hệ thống E-mail: Đăng ký tài khoản e-mail dựa trên tên thương hiệu của khách hàng.

Lợi thế và lợi ích chính bạn nhận được khi sử dụng dịch vụ lưu trữ ::

– Chúng tôi có một máy chủ hiện đại, ổn định và an toàn với thời gian hoạt động là 99,9%.

– Đội ngũ nhân viên kỹ thuật và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, đã quen thuộc với hệ thống và nhu cầu của bạn.

– Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trợ giúp nhanh chóng và triệt để 24/7.

– Bạn có thể đặt tất cả lòng tin vào dịch vụ của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

 

allNET Center for Support Services:

No 3 home, 20/26/10 My Dinh Road, My Dinh 2, Nam Tu Liem, Ha Noi
Hotline0916.33.99.80
Emailinfo@allnet.vn

– Do you want to have a website in which to advertise or promote your businesses on the web, or more simply, to introduce the products that you make to your potential customers?

– Do you want to have an e-mail system which allows you to conduct business transactions through e-mail correspondence in a professional manner with your customers, so that you are able to maintain your business reputation and brand names, as well as instilling trust in your customers?

– Do you want to seek support from a team of strongly committed technicians who can help with establishing configurations and specifications of your PCs and workstations, as well as setting up a user-friendly system for the management of your business information?

allNET, is a partner of trusted service providers, with a server system that satisfies a high level of security and is hosted at datacenters owned by FPT, VDC, Viettel, PA, Mắt Bão, etc. We always provide applications packed with a wide range of accompanying services that meet your business needs.

 

Thiết kế website

Domain name registration: International, Vietnam

Hosting: Website information storage

E-mail system: E-mail account registration based on the customers’ brand names.

Major advantages and benefits you receive when using our hosting services::

– We have a modern, stable, and safe server with an uptime of 99.9%.

– Our team of technical and support staff provide professional services, are thoroughly familiar with the system, and your needs.

– We provide prompt, thorough support services 24/7.

– You can place all your trust in our services.

For further information, please contact us at the following address:

allNET Center for Support Services:

Thiết kế Website – (allnet.vn)

No 3 home, 20/26/10 My Dinh Road, My Dinh 2, Nam Tu Liem, Ha Noi
Hotline0916.33.99.80
Emailinfo@allnet.vn