0916.33.99.80

Cách in vừa khổ giấy a4 trong excel 2010 2016 2013

1. **Mở file Excel** mà bạn muốn in.
2. **Chuyển đến thẻ `File`** (nút Office trong Excel 2010).
3. **Chọn `Print`** để mở cửa sổ xem trước in.

Contact Me on Zalo