Học cách bán hàng trên facebook

Giới thiệu : khóa học Học cách bán hàng trên facebook

: là khoa học của allNET Global Solution tổ chức

  • Đào tạo liên tục vào các buổi tối
  • Chỉ đào tạo < 5 người / 1 buổi.
  • Lịch học sẽ được linh động theo lịch học của học viên

Thời gian đào tạo : 

Học cách bán hàng trên facebook

Liên tục Các buổi tối trong tuần và thứ 7, chủ nhật

Địa điểm đào tạo : 47 Nguyễn Hoàng đi vào 40m đến 20/26/10 Nhà số 3

Học cách bán hàng trên facebook

 

Đăng ký : tại Link bên dưới. https://allnet.vn/dangkyhoc

Đăng ký xong bạn gọi hoặc nhắn tin tới số Hotline : 0972 578 340

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn

Để sắp xếp và thông báo thời gian học  (Đào tạo thực tế – Cầm tay chỉ việc)

allNET Global Solution

add : 47 Nguyễn Hoàng đi vào 40m đến 20/26/10 Nhà số 3

Email : info@allnet.vn  Hotline : 0972 578 340