0916.33.99.80

Danh sách SMTP Port của các Email Server phổ biến

Danh sách SMTP Port của các Email Server phổ biến

giúp bạn cấu hình gửi và nhận email sử dụng trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc các trình quản lý email.

Port email mặc định

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) Non-Encrypted AUTH 25 (or 587)
Secure (TLS) StartTLS 587
Secure (SSL) SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) Non-Encrypted AUTH 110
Secure (SSL) SSL 995

 

Port email Google Mail – Gmail

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.gmail.com SSL 465
smtp.gmail.com StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) pop.gmail.com SSL 995
Please make sure, that POP3 access is enabled in the account settings. Login to your account and enable POP3.

Xem thêm: Cấu hình sử dụng dịch vụ Email khi bạn đang ở nước ngoài

Port email Outlook.com

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.live.com StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) pop3.live.com SSL 995

 

Port email Yahoo Mail

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.com SSL 995

 

Port email Yahoo Mail Plus

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) plus.smtp.mail.yahoo.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) plus.pop.mail.yahoo.com SSL 995

 

Port email Yahoo UK

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.co.uk SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.co.uk SSL 995

 

Port email Yahoo Deutschland

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.com SSL 995

 

Port email Yahoo AU/NZ

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.com.au SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.com.au SSL 995

 

Port email O2

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.o2.ie 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop3.o2.ie 110

 

Port email O2.uk

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.o2.co.uk 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop3.o2.co.uk 110

 

Port email AT&T

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.att.yahoo.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.att.yahoo.com SSL 995

 

Port email NTL @ntlworld.com

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.ntlworld.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.ntlworld.com SSL 995

 

Port email BT Connect

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) pop3.btconnect.com 25
POP3 Server (Incoming Messages) mail.btconnect.com 110

 

Port email BT Openworld

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) mail.btopenworld.com 25
POP3 Server (Incoming Messages) mail.btopenworld.com 110

 

Port email BT Internet

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) mail.btinternet.com 25
POP3 Server (Incoming Messages) mail.btinternet.com 110

 

Port email Orange

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.orange.net 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop.orange.net 110

 

Port email Orange.uk

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.orange.co.uk 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop.orange.co.uk 110

 

Port email Wanadoo UK

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.wanadoo.co.uk 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop.wanadoo.co.uk 110

 

Port email Hotmail

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.live.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop3.live.com SSL 995

 

Port email O2 Online Deutschland

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) mail.o2online.de 25
POP3 Server (Incoming Messages) pop.o2online.de 110

 

Port email T-Online Deutschland

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) securesmtp.t-online.de StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) securepop.t-online.de SSL 995

 

Port email 1&1 (1and1)

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.1and1.com StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) pop.1and1.com SSL 995

 

Port email Verizon

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) outgoing.verizon.net SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) incoming.verizon.net SSL 995

 

Port email Verizon (Yahoo hosted)

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) outgoing.yahoo.verizon.net 587
POP3 Server (Incoming Messages) incoming.yahoo.verizon.net 110

 

Port email Zoho Mail

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.zoho.com SSL 465
IMAP Server (Incoming Messages) pop.zoho.com SSL 995

 

Port email Mail.com

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.com SSL 465
IMAP Server (Incoming Messages) pop.mail.com SSL 995

 

Port email Mắt Bão / Email 365

Server:
SMTP Server (Outgoing Messages) Hotline 1900 1830
POP3 Server (Incoming Messages) Hotline 1900 1830

Danh sách SMTP Port của các Email Server phổ biến

 

HỖ TRỢ EMAIL DOANH NGHIỆP

Hỗ trợ KHÁCH HÀNG MUỐN CÓ GIẢI PHÁP EMAIL CHO CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP CỦA MÌNH

Hoặc 0916.33.99.80

 

 

pop smtp Port email Google Mail,server Port email Google Mail,Server Port email Outlook.com,Port email Zoho Mail,smtp outgoing mail server port,

smtp mail server port,smtp server port number yahoo mail,smtp outgoing mail server port for iphonemserver port numbers outgoing mail smtp,smtp mail server port number,powershell send email smtp server port,port dari smtp dalam email server adalah,test mail server smtp (port 25),outlook email smtp server and port,

HOTLINE TƯ VẤN

CẦN HỖ TRỢ HÃY GỌI 08.6274.6262

HOẶC NHẬP THÔNG TIN LIÊN HỆ BÊN DƯỚI. CHÚNG TÔI SẼ KẾT NỐI VỚI BẠN.

 

 

Contact Me on Zalo