Chatgpt, AI, OpenAI, Addon, and all Service AI

STT Addon Link
1/

Google Dịch

Tích hợp vào chrom Hoặc Microsoft Edge

https ://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb/RK%3D2/RS%3DBBFW_pnWkPY0xPMYsAZI5xOgQEE-
2/

Link Grabber

Export all links on this page website

Tích hợp vào chrom Hoặc Microsoft Edge

https: //chrome.google.com/webstore/detail/link-grabber/caodelkhipncidmoebgbbeemedohcdma
3/

Linkclump

Mở nhiều link cùng một lúc

https:// chrome.google.com/webstore/detail/linkclump/lfpjkncokllnfokkgpkobnkbkmelfefj
5/

Copy All Urls

Copy all opened tabs URL into clipboard.
https: //chrome.google.com/webstore/detail/copy-all-urls/djdmadneanknadilpjiknlnanaolmbfk
6/

GPT for Sheets and Docs

1/ Cài GPT for Sheets™ and /2/ Vào chatgpt lấy API https://platform.openai.com/account/api-keys

3/ Vào google docs hoặc google excel  https:// docs.google.com/document/d/1juiK1TUCIYvitbiBF8gCy88WBXOklwWWMPEtVqDeqYk/edit

https:// docs.google.com/spreadsheets/d/1pREK-aIN9HbgHUSrNVbn-Bn0P_IORxGFwYAMJuxWZnQ/edit#gid=0

Tiện ích mở rộng (Extensions) > GPT for Sheets and Docs, sau đó chọn Set API key.

4/ google doc, vào (Extensions) > GPT for Sheets and Docs, => Launch sidebar. => Write custom prompt. Nếu excel : Try typing =GPT(“say hi”) in a cell and go from there.

TK chatgpt cần trả tiền https://platform.openai.com/account/billing/overview

https:// workspace.google.com/marketplace/app/gpt_for_sheets_and_docs/677318054654
7/

Midjourney : 

AI tạo ra hình ảnh độc đáo từ các mô tả văn bản

Signin https://discord.com/channels/@me (User : cuongptic)

discord.com
8/

PlaygroundAi :

playgroundai.com AI Miễn phí hàng ngàn bức ảnh

playgroundai.com

10/

Nói chuyển sang text

Giúp cho các bạn nào lười gõ

https:// www.google.com/intl/en/chrome/demos/speech.html

11/

 

12/

AI Video

https://aistudios.com/

13

AI video

Pictory.ai

14

AI text to voice

play.ht hoặc murf.ai

 14/

Công cụ viết bằng AI

rytr.me

15

TextBuilder AI Writing Tools

textbuilder.ai

Chatgpt, AI, OpenAI, Addon, and all Service AI

Nhãn hàng cần quảng cáo , đặt Link hay banner, Liên hệ
■ Liên Hệ Hỗ trợ Whatsap /Zalo/ Hotline (084) 08.62-74.62.63