0916.33.99.80

Khóa Học Kỹ năng Quản lý thời gian

Khóa Học Kỹ năng Quản lý thời gian

qltime

Thời gian là nguồn lực hữu hạn của con người, thời gian chúng ta bình đẳng như nhau, thời gian của bạn cũng giống như Billgate, một ngày có 24 tiếng, 1 tiếng có 60 phút, một phút có 60s.  Chỉ khác nhau là Việc bạn sử dụng thời gian đó như thế nào, phân bổ ra làm sao cho hiệu quả.

  • Nếu bạn đang có quá nhiều công việc phải làm
  • Bạn đang stress với công việc của mình
  • Bạn làm mãi mà không hết việc
  • Bạn làm việc mà không thấy nó hiệu quả
  • vvv

Hãy đăng ký khóa học “QUẢN LÝ THỜI GIAN CỦA BẠN”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.