0916.33.99.80

Dịch vụ marketing online phân phối Quần áo thời trang nam nữ

Share Button

Dịch vụ marketing online phân phối Quần áo thời trang nam nữ

(Chiến lược thương hiệu và chiến lược bán hàng)

Dịch vụ marketing online phân phối Quần áo thời trang nam nữ
Dịch vụ marketing online phân phối Quần áo thời trang nam nữ
  • Đề xuất mục tiêu, dự kiến ngân sách & KPIs cụ thể cho kế hoạch 01 năm trên từng kênh (Từ mục tiêu kinh doanh => mục tiêu Marketing => mục tiêu từng kênh nhằm đạt mục tiêu chung)
  • Đề xuất các kênh truyền thông Marketing Offline và Online sẽ sử dụng để đạt được KPIs đó (Các kênh truyền thông được lựa chọn là những kênh khách hàng mục tiêu hay tương tác)
  • Tối ưu các kênh truyền thông Owned Media (Website, Facebook, Youtube, SEO,…) giúp tăng tỷ lệ bán hàng, truyền đạt thông điệp truyền thông.
  • Đề xuất các kênh truyền thông Paid Media phù hợp truyền tải thông điệp và tiếp cận khách hàng mục tiêu.
  • Đề xuất các kênh truyền thông truyền thống (POSM, Radio, TVC, biển bảng, Event,…)
  • Đề xuất ý tưởng & kịch bản trên từng kênh truyền thông cho chiến lược thương hiệu/ bán hàng theo từng giai đoạn mà khách hàng yêu cầu.

Dịch vụ marketing online phân phối Quần áo thời trang nam nữ

allNET / 0916.33.99.80 Zalo: 0916.33.99.80

Website  :  http://allNET.vn ,  Email  :  info@allnet.vn

Share Button